„Недеља за зеленију Војводину“

 

Засађене брезе у Планковој башти у Зрењанину, 04.12.0219

Саднице посађене у кругу Клиничког центра Војводине, 03.12.2019

Акција „Недеља за зеленију Војводину“, 02.12.2019