Змија у поштанској пошиљци

Дана 15.08.2018. године инспекција за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, је путем електронске поште добила пријаву Министарства трговине, туризма и телекомуникација, да је у просторијама поште 21138 у Новом Саду поштанској пошиљци пронађена жива змија. Као пошиљалац пошиљке на обрасцу адреснице евидентирана је Д. И., из Јагодине, као прималац пошиљке евидентиран је М. Л., из Новог Сада. Том приликом је инспектору и стручном лицу Покрајинског завода за заштиту природе показана пластична кутија у којој се налазио један жив примерак змије врста дугина боа (Epicrates cenchriа) из породице Boidae. Реч је младом примерку старом око 2-3 месеца, дугом 35 cm. Детерминацију врсте је извршио стручни сарадник у Покрајинском заводу за заштиту природе из области херпетологије. Предметна врста је заштићена CITES конвенцијом (Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 11/2001) и налази се на Додатку (Апендиксу) II CITES конвенције. Такође је заштићена и Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14) и налази се на Прилогу II истог Правилника.

За трговину заштићеним врстама животиња неопходна потврда Министарства надлежног за послове животне средине, која није пратила пошиљку.

Пошиљалац, Д. И. из Јагодине, у телефонском разговору са инспектором за заштиту животне средине, је изјавила да не поседује потврду за змију и да није знала да јој је потребна.

У складу са чланом 92. Закона о заштити природе извршено је привремено одузимање једног примерка заштићене врсте дугина боа (Epicrates cenchriа).

Примерак ће бити збринут у Покрајинском заводу за заштиту природе, односно у Прихватилишту за дивље животиње ЗОО врта Палић.