ИЗМЕНA ОГЛАСА О ПОНОВНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

OБАВЕШТАВАМО  ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ

ДА СЕ РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕН ТЕРМИН ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ЗА 05.05.2021. ГОДИНЕ

МЕЊА НА 18.05.2021. ГОДИНЕ