Информација о инциденту по завршетку надзора и предузимању хитних мера

На основу пријаве коју је покрајинска инспекција примила 27.07.2016. године у 10:00 часова, у фирми “Лука Дунав“ А.Д. Зона пристаништа б.б., приликом истовара мазута из барже у аутоцистерну дошли je до цурења мазута  и контаминације воде у луци Дунав, ова инспекција је изашла на лице места и констатовала следеће:

До инцидента је дошло због тога што се црево за претакање  извукло са металне цеви за истакање која спаја црево на баржи са цревом на аутоцистерни.

Исцурела количина је око 1000 литара мазута.

На основу усменог налога Еуро гас д.о.о. из Суботице је одмах ангажовала овлашћене фирме за сакупљање и збрињавање просуте материје са водене површине : „Eko Maber Inženjering“ д.о.о. из Панчева и Еко21 д.о.о. из Добрице.

Пливајући слој мазута је под контролом, вршено је и испирање воде, постављене су  пливајуће баријере које спречавају отицање у Дунав, а радови на чишћењу обале Луке Дунав трајаће око седам дана.

Осим чишћења водене површине, потребно је да се изврши прање барже која је испрскана мазутом.

Водна инспекција је Ангажовала је овлашћену лабораторију Агенције за заштиту животне за узорковање и анализу квалитета контаминиране воде пре и после санације.

Покрајинска инспекција прати стање на терену и о даљим поступцима информисаћемо јавност.