Кабинет секретара

Покрајински секретар
Немања Ерцег

Душан Шпановић
заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине

Brankica Tabak

Бранкица Табак
подсекретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

 

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој