Кабинет секретара

Покрајински секретар
Немања Ерцег

Душан Шпановић
заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине

Бранкица Табак
подсекретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине