Помоћник секретара Драган Ђурица

в. д. Помоћник покрајинског секретара – Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Рођен 1983. године

Ожењен, отац двоје деце.

Образовање:

  • Факултет техничких наука Нови Сад – стечено звање: дипломирани инжењер менаџмента – мастер
  • Средња медицинска школа „7. април“ Нови Сад – стечено звање: физиотерапеутски техничар

Радно искуство:

  • Вендинг д.о.о., национални оператер компаније Нестле – Продаја (2006-2008. год.)
  • Видекс група Београд – Продаја (2008-2009. год.)
  • Бео-експорт сервис д.о.о. Београд – Консултант за маркетинг и Директор малопродаје у Новом Саду (2011-2014.год.)
  • ОТП банка, Нови Сад – Сектор ризика и наплате (2016. год.)    

Познавање страног језика:

  • Енглески језик
  • Немачки језик