Помоћник секретара Драган Ђурица

в. д. помоћника покрајинског секретараСектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Рођен 1983. године

Ожењен, отац двоје деце.

Образовање:

  • Средња медицинска школа „7. април“ Нови Сад – стечено звање: физиотерапеутски техничар;
  • Факултет техничких наука Нови Сад – стечено звање: дипломирани инжењер менаџмента – мастер.

Радно искуство:

  • Вендинг д.о.о., национални оператер компаније Нестле – Продаја (2006–2008. године);
  • Видекс група Београд – Продаја (2008–2009. године);
  • Бео-експорт сервис д.о.о. Београд – Консултант за маркетинг и Директор малопродаје у Новом Саду (2011–2014.године);
  • ОТП банка, Нови Сад – Сектор ризика и наплате (2016. године).

Познавање страног језика:

  • енглески језик;
  • немачки језик.