Помоћник секретара Светлана Килибарда

в. д. Помоћник покрајинског секретара – Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Рођена у Сремској Митровици

Живи у Новом Саду

Образовање:

  • Основну и средњу школу завршила у Сремској Митровици
  • Правни факултет  Универзитета у Новом Саду (1990. године)

Радно искуство:

  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за за просторно и урбанистичко планирање, радно место правник (1992-2001. године)
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за урбанистичке услове, радно место правник за урбано право ( 2001-2002. године)
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за урбанистичке услове, радно место заменик помоћника директора за урбанистичке услове (2002-2014. године)
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за планирање, радно место заменик помоћника директора за планирање (2014. године)
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за урбанистичке услове, радно место заменик помоћника директора за урбанистичке услове (20014-2016. године)

Језици:

  • енглески – основни ниво