Помоћник секретара Светлана Килибарда

в. д. помоћника покрајинског секретараСектор за просторно и урбанистичко планирање

Рођена у Сремској Митровици

Живи у Новом Саду

Образовање:

  • Основну и средњу школу завршила у Сремској Митровици;
  • Правни факултет  Универзитета у Новом Саду (1990. године).

Радно искуство:

  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за за просторно и урбанистичко планирање, радно место правник (1992–2001. године);
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за урбанистичке услове, радно место правник за урбано право ( 2001–2002. године);
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за урбанистичке услове, радно место заменик помоћника директора за урбанистичке услове (2002–2014. године);
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за планирање, радно место заменик помоћника директора за планирање (2014. године);
  • ЈП ”Урбанизам” Завод за урбанизам  Нови Сад – Сектор за урбанистичке услове, радно место заменик помоћника директора за урбанистичке услове (20014–2016. године).

Језици:

  • енглески језик – основни ниво.