Покрајински секретар Немања Ерцег

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Општи подаци:

Рођен 25.07.1984. године у Кикинди.

Ожењен и отац двоје деце.

Образовање:

 • Правни факултет Универзитета у Нишу – стечено звање: дипломирани правник
 • Полицијска академија у Београду – стечено звање: дипломирани официр полиције
 • Гимназија „Ђура Јакшић“ Српска Црња –општи смер

Радно искуство:

 • Од 01.12.2016. вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, у сектору за чистију производњу и одрживи развој
 • Од 20.07.2016. Помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, у сектору за чистију производњу и одрживи развој
 • Од 03.01.2008. године као полицијски инспектор за сузбијање привредног криминалитета у области производње у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Полицијској управи за град Београд, Управи криминалистичке полиције, Одељењу за сузбијање привредног криминалитета

Рад на међународним пројектима у оквиру Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

 • Пројектни менаџер у овиру пројекта прекограничне сарадње Србије и Босне и Херцеговине „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ од 05.04.2021. до 04.10.2022. године
 • Ангажован на пројекту прекограничне сарадње Мађарске и Србије „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи“ од 01.12.2020.
 • Пројектни менаџер у овиру пројекта прекограничне сарадње Мађарске и Србије „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ од 31.01.2018. до 29.09.2019. године
 • Активно учествовао на пројекту прекограничне сарадње Мађарске и Србије „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ од 15.01.2018. до 14.07.2019. године
 • Учествовао на пројекту у организацији COSTA на тему сузбијања комараца и размени искустава и пружању подршке око организовања и имплементације одрживог векторског надгледања и контроле, Монпеље (Француска) године
 • Члан управног одбора пројекта у оквиру ERASMUS+ Програма „SENVIBE“ од 2019. године
 • Сарађивао на пројекту Дунавске транснационалне сарадње „LENA“, Улм (Немачка) 2018. годне
 • Активно учествовао на пројекту Дунавске транснационалне сарадње „Sava Ties“, од 06.2018. до 31.05.2021. године

Семинари, стручне конференције и усавршавања

 • Регионална обука о националној контроли вектора, процена потреба у припреми интегрисаног управљања векторима укључујући технику стерилних инсеката на тему побољшања капацитета за интеграцију технике стерилних инсеката у ефикасном управљању инвазивним комарцима у Лимасолу (Кипар) 2022. године
 • Учествовао на конференцији на сајму животне средине „Ecomondo“ у Риминију (Италија) на тему управљање и валоризација отпада у индустријским секторима године
 • Учествовао на конференцији „Esri User Conference- Applying The Science of Where“ у оквиру пројекта ГЕОПОРТАЛ-а, у Сан Дијегу (САД) 2019. године
 • Учествовао на конференцији у Центру за агрикултуру „Giorgio Nicoli“ у Равени (Италија) на тему надзора, сузбијања и контроле комараца у јужној Европи, 2019. године
 • Семинар за јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група, у Стокхолму (Шведска) године
 • Учествовао на конференцији Међународне агенције за атомску енергију на тему сузбијања комараца, Беч (Аустрија) 2018. године
 • Учествовао на конференцији „Esri User Conference- Applying The Science of Where“ у оквиру пројекта ГЕОПОРТАЛ-а, у Сан Дијегу (САД) 2018. године
 • Семинар у области сузбијања штетних организама у земљама ЕУ, системским решењима у области сузбијања штетних организама, Кашкаиш (Португалија) 2018. године

 Познавање страног језика:

 • Енглески језик– средњи ниво

 Познавање рада на рачунару:

 • MS Office

Додатна ангажовања:

 • Члан Заједничког одбора за праћење реализације програма прекограничне сарадње Румуније и Србије 2021-2027
 • Председник Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца од 14.09.2018.