Конкурси 2017

Конкурси 2017

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад

29.07.2017


Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације

02.06.2017


Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, за суфинансирање израде планске документације

02.06.2017


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

24.04.2017


Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији АПВ

19.04.2017


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

02.02.2017