Конкурси 2018

Конкурси 2018

Kонкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

28.11.2018


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – рок истекао

07.08.2018


Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – рок истекао

10.05.2018


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – рок истекао

04.05.2018


Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације

23.03.2018


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у ПС за урбанизам и заштиту животне средине – рок истекао

23.02.2018