Конкурси 2019

Конкурси 2019

Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

11.09.2019.


Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

10.05.2019.


Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

11.03.2019.