Конкурси 2021

Конкурси 2021

 • Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2021. години, за израду пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине

 • ЈАВНИ КOНКУРC за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације

  Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  27.09.2021. године до 26.10.2021. године.

   


  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – рок истекао

   Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 19.07.2021. године до 03.08.2021. године. 


   • ЈАВНИ КОНКУРC за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљањa комуналним отпадним водама на територији Аутономне покрајине Војводине

    Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  29.03.2021. године до 27.04.2021. године.