КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2020. години, за суфинансирање израде планске документације

Рокови за спровођење конкурса

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  од 10.02.2020. до 10.03.020. године,
  • доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата 20.03.2020. године,
  • крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 31.12.2021. године

текст конкурса за 2020

пријавни формулар