Међународни волонтерски камп на Обедској бари

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 22. августа 2019. године активно учествовао на 22. Међународном волонтерском еколошком кампу на Обедској бари.  

Ове године камп се реализује у периоду од 18. до 31. августа, а организују га Млади истраживачи Србије и удружење грађана „Зелени поглед“ у сарадњи са општином Пећинци, ЈП „Војводинашуме“, Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинским заводом за заштиту природе.

Након окупљања, око 50 учесника је уклањало инвазивне врсте на подручју око ушћа Ревенице. Поред представника институција из Србије, на кампу је свој допринос дало и 12 волонтера из иностранства (Јапана, Хонг Конга, Шпаније, Француске, Турске, Немачке, Мексика, Италије и Србије). Поред промоције заштићеног подручја, камп има за циљ ревитализацију влажних ливада и стварање услова за повратак ретких птица мочварица.

По завршетку радног дела, уследила је презентација  Sava TIES пројекта који је одобрен за финансирање од стране Дунавског транснационалног програма у оквиру којег је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине стратешки придружени партнер, а ЈП „Војводинашуме“ IPA партнер.