Програм обележавања међународне године биодиверзитета у АП Војводини

Светска унија за заштиту природе (IUCN), покренула је кампању за очување биодиверзитета која је у Европи названа „Count Down 2010“, са циљем да се на крају прве деценије 21. века значајно смањи негативни процес губитка биодиверзитета. Тако је 2010. година проглашена за Међународну годину биодиверзитета од стране Уједињених нација.

Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој (стари назив данашњег Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине) у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије-радна јединица Нови Сад (стари назив данашњег Покрајинског завода за заштиту природе) се укључио у кампању Уједињених нација за очување биодиверзитета. Почетком 2010. године, Покрајински секретаријат је израдио план активности на заштити биодиверзитета у АП Војводини који је уклопљен у програм обележавања у овој области на националном и међународном нивоу. Установљавањем врсте месеца, осмишљен је низ активности које се односе на заштиту врста и њихових станишта, рестаурацију нарушених екосистема уз опоравак популација угрожених биљних и животињских врста или чак реинтродукцију регионално ишчезлих врста као допринос очувању биодиверзитета у АП Војводини.

Активности су реализоване током 2010. године у сарадњи са Заводом за заштиту природе, управљачима заштићених подручја, удружењима грађана и другим субјектима.

Програм активности очувања биодиверзитета у 2010. години:

ЈАНУАР
Белорепан

ФЕБРУАР
Орао крсташ

МАРТ
Текуница

АПРИЛ
Сива ветрушка

МАЈ
Велика дропља

ЈУН
Шарени даждевњак

ЈУЛ
Барска корњача

АВГУСТ
Ражањ

СЕПТЕМБАР
Мали вранац

ОКТОБАР
Дабар

НОВЕМБАР
Камфорика

ДЕЦЕМБАР
Утина