Inspekcijski poslovi

Sektor za inspekcijske poslove

Rukovodilac sektora je vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara Ivan Radin (ivan.radin@vojvodina.gov.rs)

Kontrola industrijskih objekata (Novi Sad i 4 područne jedinice – 11 inspektora):

Grad

Adresa

Telefon

Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

021/520-628

Subotica

Trg Lazara Nešića br. 1

024/641-153

Zrenjanin

Trg slobode br. 10

023/511-925

Sremska Mitrovica

Svetog Dimitrija br. 8

022/624-660

Pančevo

Trg Kralja Petra I br. 2-4

013/344-422

     Elektronska pošta: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

Kontrola zaštite prirode i ribljeg fonda (Novi Sad i 2 područne jedinice – 8 inspektora):

Grad

Adresa

Oblast

Telefon

Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

Zaštićena područja

Zaštita i očuvanje divljih vrsta

021/423-791

Subotica

Trg Lazara Nešića br. 1

Zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda

024/553-608

 

 

Zaštita i očuvanje divljih vrsta

024/533-778

Vršac

Svetovski trg br. 10

Zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda

013/835-445

     Elektronska pošta: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

Urbanistička inspekcija (Novi Sad 2 inspektora):

Grad

Adresa

Telefon

Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6.

021/487-4246

     Elektronska pošta: inspekcija.urbanizam@vojvodina.gov.rs

Godišnji planovi i izveštaji

Opšti podaci o sektoru

Kontakti pokrajinske i opštinskih inspekcija

Podnošenje prijave

Kontrolne liste

Aktivnosti inspekcije

Nadležnosti