Инспекцијски послови

Сектор за инспекцијске послове

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинскoг секретара Немања Ивановић.

Контрола индустријских објеката (Нови Сад и 4 подручне јединице – 7 инспектора):

Град Адреса Телефон
Нови Сад Булевар Михајла Пупина 6 021/520-628
Суботица Трг Лазара Нешића бр. 1 024/641-153
Зрењанин Трг слободе бр. 10 023/511-925
Сремска Митровица Светог Димитрија бр. 8 022/624-660
Панчево Трг Краља Петра I бр. 2-4 013/344-422

     Електронска пошта: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

Контрола заштите природе и рибљег фонда (Нови Сад и 2 подручне јединице):

Град Адреса Област Телефон
Нови Сад Булевар Михајла Пупина 6

Заштићена подручја

Заштита и очување дивљих врста

021/423-791
Суботица Трг Лазара Нешића бр. 1 Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда 024/553-608
    Заштита и очување дивљих врста 024/533-778
Вршац Световски трг бр. 10 Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда 013/835-445

     Електронска пошта: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

Урбанистичка инспекција:

Град Адреса Телефон
Нови Сад Булевар Михајла Пупина 6. 021/487-4246

     Електронска пошта: inspekcija.urbanizam@vojvodina.gov.rs

Годишњи планови и извештаји

Контакти покрајинске и општинских инспекција

Подношење пријаве

Контролне листе

Активности инспекције

Општи подаци о сектору

Организациона структура

Надлежности