Контакти покрајинске и општинских инспекција

Контрола индустријских објеката (Нови Сад и 4 подручне јединице – 11 инспектора):

Град Адреса Телефон
Нови Сад Булевар Михајла Пупина 6 021/520-628
Суботица Трг Лазара Нешића бр. 1 024/641-153
Зрењанин Трг слободе бр. 10 023/511-925
Сремска Митровица Трг Светог Димитрија бр. 8 022/624-660
Панчево Трг Краља Петра I бр. 2-4 013/344-422

Електронска пошта: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

Контрола заштите природе и рибљег фонда (Нови Сад и 2 подручне јединице – 8 инспектора):

Град Адреса Област Телефон
Нови Сад Булевар Михајла Пупина 6

Заштићена подручја

Заштита и очување дивљих врста

021/423-791
Суботица Трг Лазара Нешића бр. 1 Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда 024/553-608
    Заштита и очување дивљих врста 024/533-778
Вршац Световски трг бр. 10 Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда 013/835-445

Електронска пошта: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

Урбанистичка инспекција (Novi Sad – 2 инспектора):

Град Адреса Телефон
Нови Сад Булевар Михајла Пупина 6 021/487-4246

Електронска пошта: inspekcija.urbanizam@vojvodina.gov.rs

 

Контакти општинских инспекција и Градске инспекције заштите животне средине у Новом Саду:

Р. бр. Општина Телефон
1     АДА 024/852-106         лок 128
2     АЛИБУНАР 013/642-103
3 АПАТИН 024/730-010
4    БАЧ 021/770-075
5     БАЧКА ПАЛАНКА 021/7559138
6     БАЧКА ТОПОЛА 024/715-310
7     БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 021/780-378
8     БЕЛА ЦРКВА 013/851-346
9     БЕОЧИН 021/870-260
10             БЕЧЕЈ 021/6811-832
11             ВРБАС 021/7954-037
12             ВРШАЦ 013/832-465
лок 213
13             ЖАБАЉ 021/832-348
14             ЖИТИШТЕ 023/821-050/131
15             ЗРЕЊАНИН 023/3150-069
16             ИНЂИЈА 022/560-016
17             ИРИГ 022/400-600
18             КАЊИЖА 024/875-166
19            КИКИНДА 0230/410-148
20             КОВАЧИЦА 013/661-122/221
21             КОВИН 013/742-104
22             КУЛА 025/722-333
23             МАЛИ ИЂОШ 024/715-310
24             НОВА ЦРЊА 023/815-030
25             НОВИ БЕЧЕЈ 023/772-320
023/772-320 /111
26             НОВИ КНЕЖЕВАЦ 0230-82-055
27             НОВИ САД 021/487-2444
Градска инспекција заштите животне средине
Aрсе Теодоровића 5
28             ОПОВО 013/681-344
29             ОЏАЦИ 025/466-078
30             ПАНЧЕВО 013/308-826
31             ПЕЋИНЦИ 022/400-718
32             ПЛАНДИШТЕ 013/862-250
33             РУМА 022/433-912
34             СЕНТА 024/813-574/ 265
35             СЕЧАЊ 023/ 841-421
36             СОМБОР 025/468-161
37             СРБОБОРАН 021/730-020/124
38             СРЕМСКА МИТРОВИЦА 022/618-265
39             СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 021/685-3053
40             СТАРА ПАЗОВА 022/310-170/117
41            СУБОТИЦА 024/626-943
42             ТЕМЕРИН 021/843-888/23
43             ТИТЕЛ 021/860-186
44             ЧОКА 0230/ 71-010