Организациона структура

У Сектору за инспекцијске послове има укупно 21 запослени: помоћник покрајинског секретара и 20 стручних сарадника – инспектора. Сектор је организован преко подручних јединица и две уже унутрашње јединице. Организациона структура је приказана на слици:

Организационе (унутрашње) јединице Сектора за инспекцијске послове:

1.   Одељење за контролу индустријских објеката, Нови Сад и 4 подручне јединице – 7 инспектора

  • Нови Сад;
  • Зрењанин;
  • Сремска Митровица;
  • Суботица и
  • Панчево.

У Новом Саду је распоређено 3 инспектора, а у подручним јединицама је распоређен по један инспектор.

 

 

 

Територијална организација покрајинске инспекције – Одељење за контролу индустријских објеката

2.   Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, Нови Сад и 2 подручне јединице

  • Нови Сад;
  • Суботица;
  • Вршац.

У Новом Саду је распоређено 3 инспектора (2 за контролу заштићених подручја и 1 за контролу заштите и коришћења природних добара и ресурса), у Суботици 5 инспектора (2 за контролу заштите и коришћења рибљег фонда и 3 за контролу заштите и коришћења природних добара и ресусра), у Вршцу је распоређен један инспектор (за контролу заштите и коришћења рибљег фонда).

Покрајинска инспекција у домену заштите природе контролише 17 заштићених подручја.

 

 

 

Заштићена природна подручја под надлежношћу покрајинске инспекције

У домену контроле заштите и коришћења природних добара и ресурса, на основу броја објеката контроле, територија АПВ је подељена на 4 области и Нови Сад и Суботицу. Сваку област контролише по један инспектор док су Нови Сад и Суботица подељени по објектима контроле;

 

 

 

Територијална организација покрајинске инспекције – заштите и коришћења природних добара и ресурса

У домену заштите и одрживог коришћења рибљег фонда покрајинска инспекција контролише риболовне воде у рибарском подручју “Војводина” које је територијално подељена на 4 области од којих сваку контролише по један инспектор.

 

 

 

Територијална организација покрајинске инспекције-заштита и одрживог коришћења рибљег фонда

 

Инспекцијски послови за урбанизам

У Сектору за инспекцијске послове је распоређен 1 урбанистички инспектор у Новом Саду.