Подношење пријаве

Уколико имате пријаву у области животне средине, молимо Вас да искористите слику ниже (алгоритам за подношење пријава) и утврдите у чијој надлежности је пријава. У случају да је она у надлежности покрајинске инспекције, молимо Вас да попуните образац пријаве.

У циљу пружања адекватне помоћи грађанима и обезбеђивања благовременог деловања по пријавама у Вашем је интересу да обезбедите што је могуће више информација попуњавањем наведеног обрасца.

Молимо Вас да обратите пажњу на део који се односи на Ваше личне податке који ће омогућити да Вас обавестимо о предузетим активностима. Такође инспекција ће можда имати потребу да Вас контактира у циљу добијања детаљнијих информација.

Попуњавање овог дела се захтева и због провере аутентичности пријаве.

Из наведеног разлога због недостатака података или непотпуних података, пријаве ће бити третиране као анонимне и не могу бити процесуиране у делу који се односи на извештавење странке у поступку.

Ако желите да Ваши подаци буду третирани као поверљиви, поље које се односи на поверљивост личних података мора бити означено, чиме се гарантује Ваша анонимност у оквиру важеће законске регулативе.

Због ограничених техничких могућности у погледу провере аутентичности пријава која се шаљу електронском поштом препоручује се попуњавање пријаве, њено штампање и потписивање и слање поштом, предаја лично на писарници, слање факсом или скенирање потписане пријаве и њено слање електронском поштом.

Због поменуте немогућности утврђивања аутентичности пријава послатих електронском поштом исте ће бити разматране, али ће имати низак приоритет у односу на пријаве послате на горе наведене начине.

Након попуњавања овог обрасца молимо Вас да пошаљете и друге податке као што су фотографије, карте и сл.

У случају да пријаву попуњавате руком молимо Вас да пријаву попуните читко и штампаним словима.

Овде можете преузети образац за пријаву.

Алгоритам за подношење пријава: