Информациони систем животне средине

У складу са чланом 28., став 6., Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС), АПВ образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике Србије, који ће користити као подлога за управљање животном средином и имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта.

У оквиру реализованог ИПА пројекта Помоћ Агенцији за заштиту животне средине као Националној фокалној тачки за сарадњу са Европском агенцијом за животну средину у јачању EIONET мреже у Србији, Секретаријат је дефинисан као један од главних „достављача“ података у оквиру EIONET мреже у Србији. EIONET је партнерска мрежа Европске агенције за животну средину (ЕЕА) и њених земаља чланица и земаља учесница. Састоји се од саме ЕЕА, низа европских тематских центара (ETC) и мрежe од oкo 900 експерата из 37 земаља са око 300 националних aгенцијa зa животну средину и осталих тела која се баве информацијама о животној средини. То су национaлне фoкaлне тaчке (NFP) и национални референтни центри (NRC).

Циљ пројекта је успостављање интегрисаног система за мониторинг и извештавање за све медијуме и тематске целине заштите животне средине, као подршка у испуњавању међународних и националних обавеза извештавања. У оквиру пројекта Секретаријат је добио хардверску и софтверску опрему као подршку за извештавање.