Интегрисано спречавање и контрола загађења

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу и одрживи развој
е-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

 • Светлана Марушић – руководилац групе, дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу
  e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238
 • Тамара Орловић – инжењер заштите животне средине – мастер, саветник за чистију производњу и управљање отпадом
  e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4484; факс: +381 21 456 238
 • Оливера Симић – дипломирани еколог, ангажована на основу уговора о обављању привремених и повремених послова
  e-mail: olivera.simic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4640; факс: +381 21 456 238

Усвојени прописи

Делатности за које се издаје интегрисана дозвола и поступак издавања

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Обавештења о поднетим захтевима, урађеним нацртима и издатим интегрисаним дозволама (оглашавање)

Регистар издатих интегрисаних дозвола

Списак постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе (последња ревизија март 2018. године) – АП Војводина