Интегрисано спречавање и контрола загађења

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара.

Извршиоци

 • Светлана Марушић – шеф одсека, дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу-шеф одсека
  e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238
 • Тамара Орловић – инжењер заштите животне средине – мастер, саветник за чистију производњу и управљање отпадом
  e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4484; факс: +381 21 456 238
 • Марина Стојановић – дипломирани еколог заштите животне средине, саветник за управљање отпадом и чистију производњу
  e-mail: marina.stojanovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 456 622
 • Миљана Јакшић – дипломирани инжењер заштите животне средине, млађи саветник за управљање отпадом и чистију производњу
  e-mail: miljana.nikolic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4640; факс: +381 21 456 238

Усвојени прописи

Делатности за које се издаје интегрисана дозвола и поступак издавања

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Обавештења о поднетим захтевима, урађеним нацртима и издатим интегрисаним дозволама (оглашавање)

Регистар издатих интегрисаних дозвола

Списак постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе (последња ревизија септембар 2022. године) – АП Војводина