Управљање отпадом

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара.

Извршиоци

 • Светлана Марушић – шеф одсека, дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу-шеф одсека
  e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4735
 • Тамара Орловић – инжењер заштите животне средине – мастер, саветник за чистију производњу и управљање отпадом
  e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4484
 • Марина Стојановић – дипломирани еколог заштите животне средине, саветник за управљање отпадом и чистију производњу
  e-mail: marina.stojanovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 456 622
 • Миљана Николић – дипломирани инжењер заштите животне средине, млађи саветник за управљање отпадом и чистију производњу
  e-mail: miljana.nikolic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4640

Усвојени прописи

Дозволе за управљање отпадом

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Обавештење о поднетим захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом (оглашавање)

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

 

Катастар одлагалишта отпада у Аутономној покрајини Војводини

Катастар дивљих и старих депонија и сметлишта на територији Аутономне покрајине Војводине