Штетни организми у животној средини

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара.

Извршиоци

  • Елеонора Ердељи Стричевић – Саветник за одрживи развој
    e-mail: eleonora.stricevic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4695; факс: +381 21 456 238
  • Даница Попин – Саветник за одрживи развој
    e-mail: danica.popin@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4695; факс: +381 21 456 238

Контрола штетних организама у животној средини – комарци

У циљу обезбеђења нормалних услова за живот грађана на територији АП Војводине, Покрајински секретаријат за  урбанизам и заштиту животне средине предузима свеобухватне мере на контроли бројности штетних организама у животној средини.

Опширније »

 


Контрола штетних организама у животној средини – амброзија

Распрострањена је у већини европских земаља, а земље панонско-карпатског базена су посебно угрожене. Амброзија је донешена у Европу из Америке у XIX веку. У Србији је први пут забележена у Сремским Карловцима 1950. године. Последњих година амброзија је потпуно освојила подручје Панонске низије и Војводине.

Опширније »

 


Контрола штетних организама у животној средини – крпеља

Контрола штетних организама у животној средини – крпеља

Поједини делови Војводине са својим климатским, биолошким и хидролошким карактеристикама представља врло повољан регион за развој и масовну појаву крпеља.

Опширније »