НАЈАВА ДОГАЂАЈА СЕМИНАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ О ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У ОКВИРУ ИПА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА – СРБИЈА „ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ БИЉНИХ ВРСТА“

у уторак 22. јануара 2019. године са почетком у 13 часова биће одржан Семинар за пољопривреднике у Месној заједници Хајдуково у Суботици, Бориса Кидрича 30 у оквиру пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Семинар је намењен пољопривредницима из околине Суботице у близини заштићених подручја у циљу едукације о значају праћења и сузбијања инвазивних биљних врста посебно амброзије. Овом догађају ће присуствовати представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе, управљач заштићених подручја – ЈП Палић Лудаш, представници јавних, научних и стручних институција које се баве проблемом инвазивних биљних врста.

Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнер из Мађарске је Универзитет John von Neumann (Neumann Janos Egietem). Пројекат је почео са реализацијом 31 Јануарa 2018 и трајаће 20 месеци до 29. септембра 2019 године. Укупни буџет пројекта: 284.491,00 ЕУР, а допринос ЕУ (ИПА) фонда износи 85 % или максимално 241,817.34 ЕУР.

Главни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у граничном региону Мађарске-Србија спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије. Пројектне активности треба да допринесу спречавању ширења инвазивних врста, обезбеђењу бољег еколошког статуса заштићених подручја и бољих услова за живот становништва и економију. Пројектна подручја обухватиће четири заштићена подручја у пограничном пегиону: Специјалне резервате природе; Селевењске пустаре и Лудашко језеро, Предео изузетних одлика Суботичка пешчара, и парк природе Палић на територији града Суботице и општине Кањижа у Србији и Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета у Мађарској.

Очекивани резултати пројекта су: Успостављен систем мониторинга као основа анализе дистрибуције инвазивних биљних врста, утврђивање банаке семена инвазивних врста у земљишту у пројектном подручју, праћења концентрације полена инвазивних биљних врста и његове интеракције са загађењем ваздуха у граничном региону; сузбијена амброзија различитим врстама третмана у пројектним областима у пограничном региону на укупно 270 ха; Подигнута свест релевантних актера и институција у вези са инвазивним биљним врстама; Успостављање ЕКО мреже знања и искустава.