На сајму екологије презентован ППППН „Фрушка гора“

У оквиру сајма „Лорист“ који је одржан од 4.10.-7.10.2018. године на Новосадском сајму на штанду Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је активно учествовао у панел – дискусији на тему „Активан одмор на Фрушкој гори“.

С обзиром на то да је у завршној фази израда Просторног плана подручја посебне намене Фрушка гора, који између осталог представља плански основ за развој туризма на овом подручју, у презентацији је посебан акценат стављен на активан одмор на Фрушкој гори која је позната дестинација излетничког туризма у АПВ. Присутни су имали прилику да се упознају са најперспективнијим просторима за развој рекреативног туризма на Фрушкој гори, као и могућностима за развој екстремних/авантуристичких спортова. Концепт развоја туризма је заснован на очувању, заштити и коришћењу природних и културних добара, на уређењу постојећих и планирању нових туристичких садржаја, уз уважавање утврђених мера заштите на подручју Националног парка. Презентацију је одржала Марина Митровић, стручни сарадник на изради планова.