ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе

Нови Сад. 29.07.2019. год.

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео решење о издавању интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA  FABRIKA CEMENTA д.о.о. из Беочина, за рад постројења и обављање активности производње цемента на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 К.О. Беочин. (број захтева 140-501-963/2018 од 25.09.2018. године).

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о издавању дозволе можете преузети овде.