Обавештење о доношењу Решења о измени Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера Аutoflex Livnica ДОО, Виногради бб

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) обавештава јавност о доношењу Решења о измени Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера Аutoflex Livnica ДОО, Виногради бб