Обавештење о одржаној јавној расправи

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је, дана 18. 02. 2021. године, у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, одржао јавну расправу у поступку давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта под називом: Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса ЛИНГЛОНГ са пратећим инфраструктурним објектима, на катастарској парцели бр. 19249 КО Зрењанин, носиоца пројекта „Linglong International Europe“ д.о.о. Зрењанин. Јавној расправи су присуствовали представници удружења грађана, заинтересовани грађани и новинари (укупно 26 учесника), носилац пројекта, пројектанти и обрађивачи студије. Скупу се обратио в.д. помоћника покрајинског секретара Немања Ерцег, а након кратког излагања и презентације студије од стране обрађивача, присутни су имали прилику да изнесу примедбе и поставе питања. На свако постављено питање обрађивач студије и руководилац пројекта су дали јасан одговор.