Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Ковину, ул. Железничка бр. 28, на катастарској парцели 1030/2 КО Ковин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

                                                                                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO BEOGRAD, Мали Мокри Луг, ул. 2. новембра 11 V, за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Ковину, ул. Железничка бр. 28, на катастарској парцели 1030/2 КО Ковин.

Надлежни орган обавештава јавност да је 22.04.2021. године, оператер PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO BEOGRAD, Мали Мокри Луг, ул. 2. новембра 11 V, поднео Захтев  за издавање дозволе за:

  • складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Ковину, ул. Железничка бр. 28, на катастарској парцели 1030/2 КО Ковин.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у у Ковину, ул. Железничка бр. 28, на катастарској парцели 1030/2 КО Ковин, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4640 Оливера Симић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 14.06.2021. године.

               Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем  +381 21 487 4640.