Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Врднику, ул. Иришка 16 бр. 28, на катастарској парцели 5423/1 КО Врдник

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера EKO-METAL d.o.o. Vrdnik, Гробљанска 2, Врдник, за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Врднику, ул. Иришка бр. 16, на катастарској парцели 5423/1 КО Врдник.

Надлежни орган обавештава јавност да је 13.04.2021. године, оператер EKO-METAL d.o.o. Vrdnik, Гробљанска 2, Врдник, поднео Захтев  за издавање интегралне дозволе за:

  • за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Врднику, ул. Иришка бр. 16, на катастарској парцели 5423/1 КО Врдник.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у у Врднику, ул. Иришка бр. 16, на катастарској парцели 5423/1 КО Врдник, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4640 Оливера Симић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 21.06.2021. године.

Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем  +381 21 487 4640.