Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада, оператера Гриндеx ДОО, Милоша Великог 80, Кикинда, на локацији оператера

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе складиштење и третман неопасног металног отпада оператера Гриндеx ДОО, Милоша Великог 80, Кикинда, на локацији оператера на катастарској парцели 21696/32 КО Кикинда, Башаидски друм 58.

Надлежни орган обавештава јавност да је 08.09.2016. године, оператер Гриндеx ДОО, Милоша Великог 80, Кикинда, поднео за издавање дозволе за:

  • за складиштење и третман неопасног металног отпада оператера Гриндеx ДОО, Милоша Великог 80, Кикинда, на локацији оператера на катастарској парцели 21696/32 КО Кикинда, Башаидски друм 58

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.10.2016. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваки радни дан, од 11-13 х.