Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење медицинског и фарамацеутског отпада, оператера Ремондис Медисон ДОО, Индустријска зона југоисток бб, Зрењанин, на локацији оператера

Нови Сад , 26. октобар 2016.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење медицинског и фарамацеутског  отпада, оператера Ремондис Медисон ДОО, Индустријска зона југоисток бб, Зрењанин, на локацији оператера

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење медицинског и фарамацеутског  отпада, оператера Ремондис Медисон ДОО, Индустријска зона југоисток бб, Зрењанин, на локацији оператера на катастарској парцели 15365/119 КО Зрењанин л, Индустријска зона југоисток бб.

Надлежни орган обавештава јавност да је 08.09.2016. године, оператер Ремондис Медисон ДОО, Индустријска зона југоисток бб, Зрењанин, поднео за издавање дозволе за:

  • за складиштење медицинског и фармацеутског отпада на локацији оператера на катастарској парцели 15365/119 КО Зрењанин л, Индустријска зона југоисток бб

Рок за достављање мишљења и предлога је 25.11.2016. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваки радни дан, од 11-13 х.