Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за привремено складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др. Ђорђа Радића број 1, Зрењанин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе Надлежни орган обавештава јавност да је 02.12.2020. године, оператер REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др. Ђорђа Радића, поднео Захтев  за издавање дозволе за

  • привремено складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Зрењанину, улица Др. Ђорђа Радића број 1, на катастарској парцели бр. 15365/99 Зрењанин I, Зрењанин

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за привремено складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Зрењанину, улица Др. Ђорђа Радића број 1, на катастарској парцели бр. 15365/99 Зрењанин I, Зрењанин, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4640 Милана Гатарић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.12.2020. године.

               Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем  +381 21 487 4640.