ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе за оператера “КЕРАМИКА КАЊИЖА“ д.о.о. из Кањиже

Обавештава се заинтересована јавност  да је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине урадио нацрт интегрисане дозволе за оператера “КЕРАМИКА КАЊИЖА“ д.о.о. из Кањиже, број 130-501-1400/2011-06 од 14.06.2011, за рад целокупног постројења и обављање активности производња зидних и подних керамичких плочица и украсних елемената (листела и бордура), на локацији у Кањижи, ул. Хоргошки пут бб, катастарска парцела 5099  К.О. Кањижа.

Увид у урађени нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Нацрт дозволе се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Листа коришћених прописа