Обележен Међународни дан чувара природе

     Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и ЈКП „Други октобар“ – управљач заштићених подручја у околини Вршца организовали су скуп чувара заштићених подручја у Војводини, посвећен обележавању Међународног дана чувара природе, који је реализован у Пределу изузетних одлика „Вршачке планине“, у Одмаралишту Црвеног крста у Вршцу.

     На самом почетку скупа присутнима су се обратили Павле Рајков, в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и Јован Кнежевић, директор ЈКП „Други октобар“. Након честитки чуварима за њихов дан истакли су значај обележавања овог међународног дана имајући у виду непроцењиву улогу чувара заштићених подручја у борби за заштиту и очување природе и биодиверзитета код нас, а и у целом свету.

     Циљ овог скупа је био да се чувари из различитих заштићених подручја упознају са актуелним стањем и могућностима сарадње чувара заштићених подручја на националном и међународном нивоу, да се информишу о раду чуварске службе у заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Вршачке планине“, као и да кроз непосредан разговор и дружење размене своја запажања и искуства са терена. Презентације су одржали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе и управљача заштићених подручја у околини Вршца. Укупно је учествовало више од 40 чувара заштићених подручја из Националног парка “Фрушка гора”, специјалних резервата природе: Засавица, Царска бара, Ковиљско-Петроварадински рит, Горње Подунавље, Обедска бара, Делиблатска пешчара, Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Ритови доњег Потисја, Тителски брег, Пашњаци велике дропље, предела изузетних одлика: Вршачке планине, Караш-Нера и Суботичка пешчара, као из паркова природе: Русанда, Бељанска бара, Јегричка и Палић.

     Међународни дан чувара природе се у свету обележава 31. јула, на дан када је 1992. године у Националном парку „Пик“ у Енглеској основана Међународна федерација чувара природе (International Ranger Federation-IRF), која се брзо развила и ширила и постала кровна организација за унапређење статуса и рада чувара природе, њихових формалних или неформалних група и организација широм света. Број партнерских организација тренутно износи око 100 које функционишу и раде у више од 50 земаља.

     Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине  подржава активности чувара заштићених подручја, имајући у виду њихову кључну улогу у непосредном надзору и очувању природних вредности заштићених подручја у Војводини.