Обележен Светски дан влажних подручја

У Покрајинском заводу за заштиту природе је одржан радни састанак поводом обележавања Светског дана влажних подручја, 2.фебруар 2021.године. Скуп су у уводном делу испред покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине поздравили: Душан Шпановић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Наташа Сарић, в.д. директор Покрајинског завода за заштиту природе, као и представници суорганизатора:, мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, Јелена Дучић, начелник одељења за биодиверзитет и национални координатор за Рамсарку конвенцију из Министарства за заштиту животне средине, као и Милош Бибин, представник управљача СРП „Окањ бара“ из Друштва за заштиту животне средине „Окањ“ Елемир.

У радном делу састанка су саопштене три презентрације: Ново Рамсарско подручје у Србији „Ђердап“, др Растко Ајтић из Завода за заштиту природе Србије, „Сарадња са заинтересованим странама на унапређењу управљања водним режимом у СРП „Окањ бара“, др Весна Кицошев из Покрајинског завода за заштиту природе и „Геоинформационе основе управљања водним режимом у СРП „Окањ бара“, др Минучер Месарош, ванредни професор са Департмана за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Универзитета у Новом Саду.

Влажна подручја представљају центре биолошке разноврсности и станишта разноврсне, специфичне флоре и фауне. Она су од суштинског значаја за опстанак ретких и угрожених врста биљака и животиња (птица, риба, сисара…) које свој животни простор налазе у води или крај ње. Међутим, ова подручја су изузетно значајна и за човека, јер у многим аспектима непосредно утичу на његов опстанак. Влажна подручја су од непроцењиве вредности за живот и економски развој на Земљи.

Конвенција о заштити влажних станишта је усвојена 02. 02. 1971. Године, пре 50 година, у иранском граду Рамсару и обезбеђује оквир за међународну сарадњу и активности на националном нивоу са циљем очувања и рационалног коришћења влажних подручја. Конвенција као влажна подручја дефинише: језера и реке, подземне издани, баре, мочваре, влажна травната подручја, тресаве, оазе, естуаре, делте, мангрове, приобална подручја, коралне гребене, као и локалитете настале активношћу човека, као што су рибњаци, пиринчана поља, водне акумулације и слатине.

Тренутно у Свету постоји више од 2400 Рамсарских подручја, површине од око 255 000 000 хектара. У Србији имамо 11 Рамсарских подручја која се простиру на око 130525 хектара, а то су: „Обедска бара“, „Лудашко језеро“, „Царска бара – Стари Бегеј“, „Горње Подунавље“, „Слано Копово“, „Засавица“, „Лабудово окно“, „Пештерско поље“, „Власина“, „Ковиљско петроварадински рит“ и „Ђердап“.„Ђердап“ је последње подручје које је уписано на Светску листу међународно значајних влажних подручја у Србији 2020 године.

„Влажна подручја и вода“ је тема Светског дана влажних подручја за 2021. годину. Она наглашава допринос мочвара количини и квалитету слатке воде на нашој планети. Вода и водена станишта, мочваре, повезани су у нераздвојном суживоту који је од виталног значаја за живот, наше благостање и здравље наше планете.