Обилазак реализованих активности у СРП „Пашњаци велике дропље“ у оквиру пројекта PANNONSTEPPES

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајисног завода за заштиту природе и Ловачког удружења „Перјаница“ – управљач Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ посетили су завршну фазу спровођења активности у заштићеном подручју Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље“ у склопу пројекта „Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (ИД пројекта HUSRB/1602/12/0065, акроним: PANNONSTEPPES), који се реализује у оквиру Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Овом приликом обиђена је локација где су завршени радови на подизању заштитне ограде у функцији очувања једине још преостале популације велике дропље у Србији. Ограда је успостављена на локалитету Јарош и дужином од 4700m обухвата површину од 115ha. На овом локалитету се учестало бележи гнежђење велике дропље, ипак присуство великог броја природних непријатеља (лисице, диље свиње, шакали), као и узнемиравање птица од стране човека и стоке доводи до напуштања гнезда, односно уништења јаја или легла, што представља велику опасност за опстанак ове једине популације. Циљ и фунција заштитне ограде јесте обезбеђивање услова за безбедније и успешније спровођење свих фаза репродукције велике дропље. Као резултат очекује се да ће птице осетити мир и одсуство узнемиравања унутар ограђеног дела и да ће ова мала популација након вишегодишње стагнације у броју јединки имати позитиван тренд у будућем периоду.

Пројекат PANNONSTEPPES има за циљ да се реализациом разних заједничких активности пројектних партнера из Мађарске и Србије очувају две кључне животињске врсте, и то кроз очување њихових станишта, панонских степа што ће значајно допринети обезбеђивању бољег статуса заштите још преосталих фрагмената панонских степа о обе земље. У фокусу пројектних активности у Србији је очување популације велике дропље (Otis tarda), унутар Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, док се у Мађарској пажња посвећује унапређењу станишта степске шарке (Vipera ursinii rakosiensis) унутар Националног парка „Кишкуншаг“.

Водећи корисник пројекта је Покрајински завод за заштиту природе, а партнери су Национални парк „Кишкуншаг“ (прекогранични партнер у Мађарској), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Ловачко удружење „Перјаница“. Реализује се у периоду од 15. јануара 2018. до 14 јула 2019. године. Укупан буџет пројекта је 287,039.93 евра, од чега средства Европске уније (ИПА) износе 243.983,93 евра, док су преостала средства обезбеђена из покрајинског буџета владе АП Војводине.