Одлукa о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације у области заштите животне средине

На основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години за финансирање и суфинансирање  израде пројектно техничке документације у области заштите животне средине секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације у области заштитe животне средине.

Одлука о додели средстава (за преузимање)

Свечано потписивање Уговора одржаће се дана 21.05.2021.године. у 11,00 часова, у Холу зграде Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина бр. 16 у Новом Саду.