Одржан округли сто посвећен реализацији ИПА пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, данас је у Скупштини АП Војводине одржан округли сто о инвазивним биљним врстама, у оквиру пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија.

Поред представника покрајинских органа и партнера из Мађарске – Универзитет Џон фон Нојман (Neumann János Egyetem), учесници округлог стола били су и представници локалних самоуправа са територије АП Војводине, управљачи заштићених подручја, Покрајинског завода за заштиту природе, научних и стручних институција које се баве овом проблематиком.

Помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и пројект менаџер Немања Ерцег представио је учесницима пројектне циљеве, активности и досадашње резултате. Како је предочио, пројектне активности треба да допринесу спречавању ширења инвазивних врста, обезбеђењу бољег еколошког статуса заштићених подручја и бољих услова за живот становништва и економију. О досадашњим резултатима анализе банке семена инвазивних врста говорила је Наташа Самарџић са Пољопривредног факултета у Новом Саду. Професор Предраг Радишић са Природно математичког факултета, Лабораторија за палинологију изнео је резултате досадашњим мерења концентрације полена инвазивних биљних врста са две мерне станице у Лудашу и у Кањижи. Тамаш Винко из ЈП „Палић Лудаш“ презентовао је резултате картирања и мапирања инвазивних биљних врста у четири заштићена подручја на северу Војводине, а професор Полош Ендре са универзитета John von Neumann Univerzitet из Кечкемета представио је проблем инвазивних биљних врста у Мађарској.

Вредност овог ИПА пројекта, чија реализација је почела у јануару прошле године и чији је водећи партнер Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, износи готово 290 хиљада евра, од чега са 85 одсто средстава учествује ЕУ фонд. Планиран завршетак реализације очекује се крајем септембара 2019. године.

Основни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у граничном региону Мађарске-Србија, спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије.

У Војводини су обухваћена четири заштићена подручја у пограничном региону: Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Суботичка пешчара, и Парк природе Палић, а у Мађарској Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета.

Очекивани резултати пројекта огледаће се кроз успостављен систем мониторинга инвазивних биљних врста, као и сузбијену амброзију у пограничном региону на укупно 270 хектара. Пројекат треба да допрнесе подизању свести у овој области и успостављању ЕКО мреже знања и искустава.