Одржан округли сто „Oд акције до пројектне наставе кроз темe о природи и животној средини“

У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2018/2019 годину, на еколошкој манифестацији „Новосадско пролеће“, одржан је Округли сто под називом Oд акције до пројектне наставе кроз темe о природи и животној средини“,  у организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајинског секретаријата  за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрета горана Војводине.

Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ реализује се десет година, са циљем да се  развија и унапређује рад у области заштите животне средине и енергетске ефикасности у васпитно-образовним установама.

Скуп је, поздравним говором, у којем је наглашен значај овог Програма, отворила подсекретарка покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Бранкица Табак. Присутнима су се обратили и помоћник покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Рудолф Тот, помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, др Саша Стевановић, председник Покрета горана Алекса Јефтић, помоћник директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора“ Константин Плужаревић и у име Јавног предузећа „Војводинашуме“ Ивана Васић.

Након уводног обраћања, учесници скупа имали су прилику да се упознају са следећим темама: „Еколошки пројекти у вртићу“ предавача Жељке Милановић, педагошкиње у ПУ „Радосно детињство“ из Новог Сада; „Oд идеје до пројекта сa еколошком поруком“ предавача Љиљане Јовановић, председнице Друштва учитеља Новог Сада; као и Динамикa глобалне орјентације кa компетенцијама у средњим школама кроз ваннаставне активности младих, с aкцентом на еколошке активности Подтема – aктивизам младих, вештинe, идeje, eлeктронскa писменост, групни рад, личнo усавршавање, а говориле су  Oливерa Aмиџић, стручна сарадница и Данијела Драгојевић, наставница рачунарства и информатике из Средње стручне школе „Бранко Радичевић“ из Руме.

Округлом столу, присуствовали су представници предшколских установа, основних и средњих школа (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за децу са сметњама у развоју) са територије АП Војводине које  учествују у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“.