Одржан промотивни семинар у оквиру EkoBikeNet пројекта

У петак 11.06.2021. у конференцијској сали Арт Гарни хотела у Кањижи одржан је промотивни семинар који је имао за циљ упознавање представника локалне самоуправе Кањижа, стручне јавности, локалног становништва и других интересних група о активностима у оквиру прекограничног пројекта „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза којa има приступ природи“ (EcoBikeNet, HUSRB/1903/21/0113) који се финасира из средстава Европске уније кроз Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Павле Рајков – в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине у поздравном говору истакао је значај EcoBikeNet пројекта на развоју и унапређењу бициклистичке руте у пограничном подручју Мађарске и Србије кроз израду пројектно-техничких докумената за изградњу бициклистичких стаза и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима.

У радном делу семинара су се кроз серију презентација учесници детаљније упознали са конкретним пројектним активностима које се реализују у оквиру EcoBikeNet пројекта. Лоранд Виг – саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине је присутне упознао са активностима на популаризацији цикло-екотуризма и промоцији заштићених подручја која се налазе у непосредној близини међународног коридора EuroVelo 11.

Овом догађају су присуствовати представници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, представници локалнe самоуправe Општине Кањижа, Регионале развојне агенције, управљачи заштићених подручја, као и представници удружења грађана која се баве одрживим туризмом и бициклизмом.

Пројекат EcoBikeNet је почео са реализацијом 1. децембра 2020. године и трајаће 18 месеци. Укупни буџет пројекта: је 353 735,70 ЕУР-а, а кофинансирање ЕУ (IPA) фонда износи 85 %. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, а партнери су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и НИФ Aкционарско друштво за развој националне инфраструктуре – пројектни партнер из Мађарске. Главни циљ пројекта је допринос развоју међународног бициклистичког коридора Еуровело 11, а пројекат се односи  на израду одговарајуће пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе дуж руте EuroVelo 11 као предуслов за изградњу бициклистичких стаза у пограничном подручју Мађарске и Србије, као и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте у Војводини.

Бициклистичке стазе које буду изграђене у оквиру будућих пројеката на основу пројектно техничке документације, као и постављена туристичка сигнализација ка заштићеним подручјима значајно ће допринети промовисању здравијег начина живота, измештање бициклистичког саобраћаја са главних путева на којима се тај саобраћај тренутно одвија, као и развој циклотуризма и екотуризма у Мађарској и Србији.