Одржан Семинар за пољопривреднике о инвазивним биљним врстама у Кањижи

У скупштинској сали општине Кањижа, одржан је Семинар за пољопривреднике о инвазивним биљним врстама у оквиру пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Семинар је био намењен пољопривредницима из околине из Кањиже у близини заштићених подручја Селевењске пустаре, Суботичка пешчара у циљу едукације о значају праћења и сузбијања инвазивних биљних врста, посебно амброзије. На почетку семинара присутне је испред домаћина, поздравио председник Скупштине општине Кањижа, Милош Кравић. Испред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, водећег партнера на пројекту, мр Татјана Ђурић, координатор пројекта, презентовала је циљ пројекта, пројектне активности  и досадашње резултате у пројекту. Присутнима се затим обратио проф. др Андраш Палкович декан Факултета за хортикултуру и рурални развој, Универзитета Џон вон Нојман из Кечкемета, који је представио досадашње резултате пројекта као пројектни партнер из Мађарске. Резултате мониторинга концентрације полена инвазивних биљних врста презентовао је др Предраг Радишић са Природно математичког факултета, Департмана за биологију, а резултате анализе банке семена у земљишту презентовала је Наташа Самарџић, испред Пољопривредног факултета Нови Сад. Игор Станичић из Циклонизације представио је начине сузбијања амброзије на четири заштићена подручја у пограничном региону: Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Суботичка пешчара и Парк природе Палић.

Вредност овог ИПА пројекта, чија реализација је почела у јануару прошле године и чији је водећи партнер Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, износи око 290 хиљада евра, од чега са 85 одсто средстава учествује ЕУ фонд. Планиран завршетак реализације очекује се крајем септембара 2019. године.

Основни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у граничном региону Мађарске-Србија, спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије.

У Војводини су обухваћена четири заштићена подручја у пограничном региону: Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Суботичка пешчара, и Парк природе Палић, а у Мађарској Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета.

Очекивани резултати пројекта огледаће се кроз успостављен систем мониторинга инвазивних биљних врста, као и сузбијену амброзију у пограничном региону на укупно 270 хектара. Пројекат треба да допрнесе подизању свести у овој области и успостављању ЕКО мреже знања и искустава.