Одржан скуп под називом „Екологија и отпад као ресурс“ на Међународном сајму ЛОРИСТ

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у оквиру Међународног сајма ЛОРИСТ, 3. октобра 2019. године, одржан је скуп под називом „Екологија и отпад као ресурс.

Скуп је отворио Немања Ерцег, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, а уводну презентацију о управљању отпадом у АП Војводини представила је Тамара Орловић, саветник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Презентације о управљању отпадом кроз примере добре праксе  присутним учесницима су презентовали представници следећих организација: Сабина Бенедек, Регионална депонија Суботица, Никола Егић, Божић & синови из Панчева, Ана Миленковић, Монбат ПЛЦ из Инђије, Бојан Сударев, Remondis Medison из Зрењанина и Роланд Фекете, Lafarge BFC Беочин. Игор Јездимировић, из организације Инжињери заштите животне средине из Новог Сада, учесницима је одржао презентацију на тему Улога цивилног сектора у управљању отпадом.

Овом скупу су присуствовали представници локалних самоуправа, као и представници медицинских установа са територије АП Војводине и имали су могућност да се информишу о начинима коришћења отпада као ресурса, као и о начинима унапређења система управљања посебним токовима отпада.