Одржанa Конференција „УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У АП ВОЈВОДИНИ – ИЗАЗОВИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

У Привредној комори Војводине,у Новом Саду, 16.06.2021. године, одржана је конфернција “Управљање комуналним отпадом – изазови и потенцијали“ у организацији Савета за циркуларну економију ПКВ и Инжењера за заштиту животне средине.

Немања Ерцег, в.д. помоћника Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине истакaо је да секретаријат има заједно са ресорним Министарством кључну улогу у стварању одговорног управљања отпадом. У претходном периоду наш фокус је био индустријски отпад, а сада планитрамо да појачамо активности у погледу проналажења средстава за успостављање региона у којима би функионисали центри за управљање отпадом.

Конференцији је присуствовао и државни секретар у Министарству заштите животне средине, Роберт Јакша, секретар Удружења индустрије Привредне коморе Војводине, Зоран Трповски, представници Инжењера за заштиту животне средине и регионалних центара за управљање отпадом из АП Војводине: Нови Сад, Суботица, Панчево, Сремска Митровица, Инђија и Вршац.

У оквиру презентације оп стању управљања комуналним отпадом у АП Војводини, Немања Ерцег, в.д. помоћника покрајинског секретара истакао је да на територији АП Војводине постоји преко 400 дивљих депонија. Просечна годишња продукција отпада на територији АП Војводине је око 572 хиљаде тона , а на депоније без претходне обраде се одлаже навећи део комуналног отпада. Рециклира се 3% комуналног отпада. Следећи препоруке националне стратегије управљања отпадом  у АП Војводини је формирано 9 центара за регионално управљање отпадом- Суботица, Сомбор, Кикинда, Зрењанин, Инђија, Панчево, Вршац, Нови Сад, Сремска Митровица.