Округли сто : „Чист ваздух – здравија будућност“

В.Д. помоћника покрајинског секретара Драган Ђурица присуствовао је 04. јуна 2019. године Конференцији Животна средина ка Европи „“ који се као званичан догађај организују Уједињене Нације у склопу одржавања Светског дана заштите животне средине. Тема овогодишњег Светског дана заштите животне средине је загађење ваздуха у свету у оквиру чега се низом акција и дискусија сугерише на допринос у смањењу загађења ваздуха.

Драган Ђурица је у оквиру свога излагања истакао да се у мрежи, за мерење квалитета амбијенталног ваздуха којом управља Покрајински секретатријат за урбанизам и заштиту животне средине, спроводи континуирани мониторинг квалитета вадуха већ десет година и да је до данас било много изазова у раду, када је у питању стицање искуства запослених а такође и у унапређивању и оптимизацији саме мреже и опреме. Ваздух је глобални проблем чије загађење не познаје границе па смо управо из тог разлога и сведоци да се са овим проблемом суочавају и најразвијеније државе у Европи и Свету. Загађење је такође велики проблем са аспекта утицаја на природу, на животну средину а све више узрочник хроничних болести и смртности људи, поготово најугроженијих група, деце и старих. Смањење загађења ваздуха у Србији представља велики изазов у погледу квалитета мерења, доношења мера за смањење загађења и тема која свакако захтева свакодневни и конкретан међусекторски рад и сарадњу закључио је Ђурица.

Округлом столу и дискусији коју су организовали Уједињене Нације, струковно удружење Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Привредна комора Србије, поред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине присуствовали су и представници Министарства заштите животне средине РС, Агенције за заштиту животне средине, Уједињених нација, Светске здравствене организације, Института и завода за јавно здравље у Србији, представници факултета као и представници градова и општина.