Отварајућа конференција пројекта „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза којa има приступ природи“ – EcoBikeNet

У Привредној комори Војводине, у организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту  животне средине, данас је одржана Отварајућа конференција пројекта под називом „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза којa има приступ природи“ – EcoBikeNet. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, а партнери су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и НИФ акционарско друштво за развој националне инфраструктуре – пројектни партнер из Мађарске.

 Пројекат је започео 1. децембра 2020 године и трајаће 18 месеци, са укупним буџетом од 353.735,70 евра, а реализује се у оквиру трећег позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Пројекат  ,,EcoBikeNet“ се односи  на израду одговарајуће пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте Еуровело 11, као предуслов за изградњу бициклистичких стаза кроз Мађарску и Србију на овој рути. Овај коридор дефинише Европска бициклистичка федерација са циљем да повеже север и југ европског континента.

Реализација пројектних задатака представља допринос пројеткних партнера развоју међународног бициклистичког коридора Еуровело 11. Главни циљ овог пројекта  значајног како за сам цикло туризам тако и за  промоцију заштићених подручја јесте израда пројектно техничке документације за изградњу дела руте и израда пројектно техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима.

Бициклистичке стазе које буду изграђене у оквиру будућих пројеката на основу пројектно техничке документације, као и постављена туристичка сигнализација ка заштићеним подручјима значајно ће допринети промовисању здравијег начина живота, измештање бициклистичког саобраћаја са главних путева на којима се тај саобраћај тренутно одвија, као и развој циклотуризма и екотуризма.

У уводном делу присутнима се обратила Бранкица Табак, подсекретарка Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине речима:  ,,Партнери смо на једном пројекту који је веома битан за развој и наше привреде и туризма, али и показатељ постојећих и развоја потенцијала животне средине наше земље, јер ће предвиђена бициклистичка траса пролазити добрим делом кроз нашу земљу. Она обухвата велики број земаља, што значи да ће сви туристи вољни да возе бицикл моћи да преноће на појединим локацијама и моћи да виде шта то Србија нуди. Пројекат је базиран на остварењу основног услова, што подразумева израду пројектно техничке документације, којом ће се остварити услов за почетак изградње те стазе“.

У својству представника водећег партнера на пројекту, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, истакао је да је идеја развоја циклотуризма, односно туризма намењеног посетиоцима који туристички пролазе Европу на бициклу веома значајна.

Појединости о самом пројекту представили су менаџер пројекта Милан Иличић, из Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, као и Лоранд Вигх из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.