ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ

ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ

  1. Green Miles Chemicals d.o.o. Novi Sad, Пројекат: Изградња фабрике за производњу tributil fosfata (TBP); захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину