Покрајински секретаријат учесник Еразмус+ пројекта за унапређење капацитета у области буке и вибрација

У Ректорату Универзитета у Новом Саду, 20. и 21. новембра 2018. године одржан је иницијални састанак Еразмус+ пројекта „SENVIBE“  (Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering), у чијем фокусу је унапређење капацитета у области буке и вибрација. У пројекту учествује 11 партнерских институција из земље и иностранства, а координатор пројекта је Универзитет у Новом Саду.

У основи овај трогодишњи пројекат- „SENVIBE“ су стратешка унапређења и инвестиције у области буке и вибрација. Пројекат је мотивисан Поглављем 27 Преговора о приступању Србије Европској унији, које је посвећено темама у области животне средине, у којој су потребна стратешка улагања, унапређења и инвестиције. Овим пројектом је први пут у Србији планирано увођење новог мастер програма из вибро-акустике, а предвиђена је и модернизација студијских програма за школовање будућих инжењера различитих струка, као и увођење курсева за целоживотно учење у области буке и вибрација. Поред тога, планирано је да Универзитет у Новом Саду први пут у својој историји добије модерне лабораторије из области буке и вибрација.

Модератор иницијалног састанка пројекта, одржаног у Ректорату Универзитета у Новом Саду, била је проф. др Ивана Ковачић, руководилац пројекта „SENVIBE“. У првом радном дану Покрајински секретаријат презентовао је Драган Ђурица- в.д. помоћника покрајинског секретара, док је другог дана активности Секретаријата на овоме пројекту презентовала Зорана Георгијев- саветник за мониторинг животне средине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине као активни учесник овога пројекта има за циљ да скрене пажњу на проблеме и путем размене искустава унапреди и сугерише на измене и допуне законске регулативе у области буке у животној средини. Такође улога Секретаријата је да учествује у оснивању  јединствене јединице (No&Vib Hub), која ће омогућити сарадњу између академских и неакадемских институција у овој области по питању организације праксе за студенте и њихов рад на релевантним практичним проблемима, као и за подизање свести шире заједнице по питању буке и вибрација у животној и радној средини.

Пројекат поред Покрајинског секретаријата и Универзитета у Новом Саду, укључује још три универзитета из Србије: Универзитет у Нишу, Универзитет из Крагујевцу и Универзитет Едуконс, као и два универзитета из иностранства, из Велике Британије и Шведске као и Унију послодаваца Војводине и Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад. Придружени партнери су Привредна комора Србије и Друштво младих акустичара.

Више о пројекту ОВДЕ