Помоћник секретара Золтан Тот

 

 

 

 

в. д. Помоћник покрајинског секретара – Сектор за правне и материјално-финансијске послове

Рођен 1982. године у Кикинди.

Образовање:

  • 2007. године је похађао и завршио студије права ЕУ на правном факултету Универзитета у Сегедину
  • Дипломирао је на правном факултету Универзитета у Новом Саду.
  • Основну школу је завршио у Сајану, а гимназију у Суботици.

Радно искуство:

  • од 2011. године је запослен у општинској управи општине Чока, обављао је имовинско-правне послове.
  • По стицању звања службеника за јавне набавке, од 2014. године је обављао послове из области јавних набавки у Општинској управи општине Чока.
  • Од 2016. године обавља функцију секретара Скупштине општине Чока.
  • За председника Месне заједнице Сајан изабран је 2017. године
  • Функцију секретара Скупштине општине Чока у другом мандату обавља од 21. августа 2020. године.