Посета радном кампу на Обедској бари

На подручју Специјалног резервата природе „Обедска бара“ у току је 25. међународни волонтерски еколошки радни камп под називом „Повратак Ибиса“, који се у континуитету одржава од 1992. године. Овогодишњи волонтерски радни камп, који траје од 20. августа до 2.септембра 2017, непосредно организују Млади истраживачи Србије и Удружења грађана „Зелени поглед“ из Купинова, уз партнерску сарадњу са Покрајинским заводом за заштиту природе, ЈП „Војводинашуме“, Општином Пећинци и Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине.

На кампу на Обедској бари у 2017. учествују волонтери из девет земаља Европе и Азије. Волонтери су пристигли из Чешке, Јапана, Јужне Кореје, Немачке, Шпаније, Русије, Италије, Белгије и Србије. На терену се дневно окупља 20-ак учесника, који раде на ревитализацији влажних ливада, плитких бара и пашњака, кроз уклањање инвазивне и алохтоне вегетације, пре свега жбуња и ниског дрвећа. Циљ је да се поново отворе зарасла водена-барска станишта, да се креирају погодни услови за опстанак ретких биљних и животињских врста и омогући несметан проток воде. У сарадњи са локалним становништвом и управљачем Резервата, ради се на поновном оживљавању традиционалног сточарства, како би се ревитализоване површине дугорочно сачувале и одрживо користиле на добробит локалне заједнице. Локалитети где ће се проводити већина радова током радног кампа су депресије између средњовековне тврђаве Купиник и цркве Мајке Ангелине код Купинова и ушће Ревенице у Потковицу Обедске баре, код Обрежа.

Учеснике волонтерског еколошког кампа посетили су 23. августа 2017. представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (Бранкица Табак, подсекретар) и Покрајинског завода за заштиту природе (Биљана Пањковић, директорица, Слободан Пузовић и Владимир Добретић), заједно са председницом Општине Пећинци Дубравком Ковачевић Суботички и њеним замеником Зораном Војкићем.

Подсекретар Бранкица Табак се захвалила учесницима кампа на доласку и жељи да помогну очувању Обедске баре и истакла њихову позитивну енергију. Биљана Пањковић је нагласила вишеструки значај кампа, пре свега кроз помоћ ретким врстама и стаништима и кроз промоцију наше природне баштине у земљама из којих волонтери долазе, уз истицање да је резултат вишедеценијског постојања еколошких радних кампова то што се након 60 година црни ибис поново вратио на Обедску бару. Дубравка Ковачевић Суботички је истакла да локална самоуправа пружа пуну логистичку подршку организацији кампа, свесна значаја очувања и одрживог развоја подручја Обедске баре, уз констатацију да страни волонтери боравећи на територији Општине имају прилику да се упознају са њеним културним и историјским наслеђем.

Домаћини су искористили прилику да госте из Покрајине упознају са два историјска споменика – најстаријим православним храмом у Војводини црквом Светог Луке, у којој се од прошле године налази честица моштију Свете Мајке Ангелине, и са последњом престоницом српских деспота средњовековном тврђавом Купиник, као и да укажу на значај очувања и афирмације овог бисера српске историје.

Представници Покрајинског секретаријата и Покрајинског завода посетили су и Визиторски центар управљача Резервата “ ЈП „Војводинашуме“ код Обрежа, где су их Ивана Васић и Ивана Лозјанин упознале са стањем у заштићеном подручју, пројектима који се тренутно проводе на ревитализацији угрожених станишта и одрживом развоју туризма.